Horváth Ákos honlapja

Oktatás | Publikációk | Témavezetések | Szervezések | Atomfizikai Tanszék |

Oktatott tanegységek

őszi félév

Nuclear and Particle Physics előadás (Magfizika része 50% Csótó Attilával, I. fizikus MSc., korábban Magfizika 2012-2019) [
honlap ]
Radioaktivitás a környezetünkben választható előadás (I-II. környezettudományi MSc. szakosoknak, korábban környezetfizika szakirányos fizikusoknak is) [ tematika ]
Modern fizikai alapismeretek I. előadás (IV. ált. isk. fizika és/vagy kémia tanárszakosoknak) [ honlap ]
Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratóriumi Gyakorlatok (I. fizikus MSc. szakosoknak) [ honlap ]
Sugárzások fizikája Laboratóriumi Gyakorlatok (II. környezettudományi MSc. és III. fizikatanár szakosoknak) [ honlap ]
Magfizika szeminárium (50%, Csótó Attilával, fizika BSc. és környezettudomány MSc. szakosoknak) [ tematika ]

tavaszi félév

Nukleáris technológiák előadás (III. fizika BSc., kötelezően választható) [ honlap ]    
A magfizika kísérleti módszerei előadás (I. fizikus MSc. modultárgy 2010-2020, szabadon választható tárgy 2021-) [ honlap ]    
Mikrorészecskék fizikája előadás (Fizika Doktori Iskola, Tanári Alprogram, kétévente) [ előadások ]
Environmental Sampling II. field and laboratory practice (I. Environmental Science MSc. in english) [ webpage ]    
Modern fizikai kísérletek szeminárium (fizika BSc. és környezettudomány MSc. szakosoknak) [ tematika ]

korábbi kurzusok

Atommag- és részecskefizika előadás (II. fizika BSc. 2008-2021) [ honlap ]    
Atom- és magfizika előadás (II. osztatlan fizikatanár szak, 2019-2021) [ tematika ]
Atomfizika előadás (II. földtudományi és környezettan BSc. geofizikus, csillagász és meteorológus szakirány, 2007-2018) [ honlap ]
Környezeti mintavételezés III. terepi laboratóriumi gyakorlat (I. környezettudományi MSc. magyar 2011-2018) [ honlap ]    
Környezetfizikai Módszerek Laboratóriumi Gyakorlatok szervezése (III. környezettan BSc. szakosok, 2006-2017) [ honlap ]
Izotóptechnika és sugárvédelem előadás (III. fizikusok, 1992-98, 2002-2008) [ tematika ]     [ vizsgakérdések ]     [ előadás fóliái ]
Bevezetés a fizikába II. előadás (I. környezet* szakosok, 2002-2008) [kérdések] [ gyakorló feladatok ] [képletzh]
Magfizika Laboratóriumi Gyakorlatok szervezése (IV. fizikatanár és geofizikus szakosok, 1994, 2000, 2002-2010) [ honlap ]
Környezetfizikai Laboratóriumi Gyakorlatok szervezése (III. környezet* majd környezettan BSc. szakosoknak, 2000, 2002-2010) [ honlap ]   [ archivum ]
Informatika gyakorlat (I. környezet* szakosoknak, 1998-2006) [ az évfolyamok honlapjai ]
Neutronok a természetben speciális előadás (III.-V. környezet*, fizikatanár, vegyész és fizikus szakosoknak, 2004-2008) [ tematika ]
Atomfizikai feladatmegoldó szeminárium (II.-III. fizikus, III.-V. fizikatanár és geofizikus szakosoknak, 1992-2007) [ tematika ]
Klasszikus atomfizikai kísérletek szeminárium (II.-III. fizikus, III.-V. fizikatanár és geofizikus szakosoknak, 2003-2006) [ tematika ]Kutatási témák

Kísérleti magfizika   

Neutronban gazdag atommagok elektromágneses szétesése
[neutron]

Egzotikus atommagok szerkezetének és reakcióinak vizsgálata

Nukleáris Környezetfizika   

Vizek radontartalmának mérése [tricarb]

Radioizotópok felszín alatti vizekben
Szervezések

Fizikus Konferenciák    EPS-12 (LOC tag)
[2002],     Fizikus Vándorgyűlés (szervező titkár): 2004, 2007,       Magfizikus Találkozó 2006, 2009, 2012, 2018

TDK   XXVII. OTDK FiFöMa Szekció: [2005],    OTDK FiFöMa Szakmai Bizottság [2010-],      ELTE TTK Kari TDT [2004-],      Fizika TDK [1992-2008],
               Atommagok Ütközései Nyári Iskola     Atommag és Nehézionfizikai Téli Iskola 2016

Sport   5vös 5km Futóverseny [2000-]