Sugárzások Fizikája Laboratóriumi Gyakorlatok,                       Radiation Physics Laboratory
I.-II. környezettudományi és fizikus MSc. szakos hallgatók számára


 
 

| Tudnivalók | Csoportbeosztás | Eredmények | English |

Tudnivalók 2018

A mérések:

1. BET Béta-sugárzás vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: -1.111., a mérést vezeti: Lökös Sándor
lokos.sandorgmail.com

2. PET Pozitronsugárzás vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: -1.111., a mérést vezeti: Kincses Dániel,
kincsesttk.elte.hu

3. CSE Cserenkov-sugárzás vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: 0.118A, a mérést vezeti: Sveiczer András
andras.sveiczergmail.com

4. REX Radonexhaláció vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: P22, a mérést vezeti: Daróczi Henriett,
daroczi.henriettgmail.com

5. NKO Napkollektor vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: 0.116, a mérést vezeti: Machon Attila,
machonelte.hu

6. TAU Alacsony hátterű gamma-spektroszkópia   mérésleírás,   ellenőrző kérdések,
jegyzőkönyv értékelés szempontjai
gamma-energia-táblázat
    helyszín: P13, a mérést vezeti: Lökös Sándor
lokos.sandorgmail.com

7. KOZ Kozmikus sugárzás vizsgálata   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: -1.111., a mérést vezeti: Sveiczer András, andras.sveiczergmail.com


8. RAD Vizek radontartalmának meghatározása   mérésleírás,   ellenőrző kérdések
    helyszín: F35A, a mérést vezeti: Horváth Ákos,
akosludens.elte.hu


A gyakorlati jegy követelményei:

5 mérést kell elvégezni a félév során maximum 3 fős csoportokban. Minden mérésről személyenként egy jegyzőkönyvet kell beadni. Az elfogadott jegyzőkönyv jelenti a mérés eredményes befejezését. Bármely mérés eredménytelensége esetén a gyakorlati jegy elégtelen. Ezesetben gyakorlati jegy UV-csekk ellenében annyi pótmérést kell végezni, ahány eredménytelen mérése volt a hallgatónak.

Mérések kezdése: hétfőn 8:15-kor

A gyakorlat tiszta ideje (szünet nélkül) 4 óra.

Felkészülés a mérésekre: Minden mérésre a mérést megelőzően otthon fel kell készülni az interneten elérhető mérésleírás alapján.

A mérések megkezdésének szükséges feltétele:

Az adott mérés leírásának anyagából belépő zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyi 6 kérdést tartalmaz, és ezek legalább 50%-ára helyes választ kell adni. Aki nem teljesíti a szükséges feltételt, a mérést vezető tanárral meg kell állapodjon a pótmérés időpontjában, amikor a belépő zárthelyit újra kell írnia. Az első pótbelépő-zárthelyi esetén 1 jegy, a második alkalmával 2 jegy levonás történik. Ez azt jelenti, hogy a mérésre bocsátás feltétele is emelkedik! Negyedszer már nem lehet próbálkozni.
Ha nem megfelelő beugró zárthelyi esetén a mérés pótlása valamilyen okból nem lehetséges, akkor másik labormérést kell teljesíteni. Ennek szervezését akkor lehet megkezdeni, ha az eredeti - el nem végzett mérés - belépő zárthelyi sikeresen pótolva lett. A féléves átlagba az eredeti mérés belépő zárthelyi-jegye is beszámít.

A belépő zárthelyi 6 kérdésére egyenként 1 pontot adva a következő szintek határozzák meg az érdemjegyet:
elégséges: 3,0-3,4; kétharmad 3,5; közepes: 3,6-4,4; háromnegyed 4,5; jó: 4,6-5,4; négyötöd 5,5; jeles: 5,6-6,0
Aki valamilyen okból nem tud részt venni egy mérésen, ezt a mérést vezetővel, vagy a gyakorlatok szervezőjével a mérés előtt több, mint 24 órával személyesen vagy emailen közölnie kell, ha ezt elmulasztja, és nem vesz részt a mérésen az sikertelen belépő zárthelyinek számít, és az első pótzárthelyivel folytathatja egy megbeszélt időpontban.

A jegyzőkönyvek leadása:

A mérésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, a csoport minden tagjának külön-külön. A jegyzőkönyveknek egységes címoldala van, amit a honlapról kell letölteni itt. A címlapot kinyomtatva a mérésre el kell vinni. A mérések során a csoport tagjai nem ugyanazt a kiértékelési feladatot kapják. Mindenki saját feladatát a jegyzőkönyv címoldalára a méréskor fel kell vezesse részletesen.
A jegyzőkönyvek leadására 1 hét áll rendelkezésre. A következő mérések megkezdéséhez az előző mérés jegyzőkönyvét el kell küldeni emailben a mérést vezető tanárnak az ezen a honlapon megadott email címre. A jegyzőkönyvek leadási határidejébe az őszi szünet és a munkaszüneti napok nem számítanak bele.
Akik a határidő előtt írásban kinyomtatva adják be a jegyzőkönyvet, azok a jegyzőkönyv hibáiról tudomást szerezhetnek a mérést vezető tanártól, és levonás nélkül kijavíthatják önmaguk otthon a határidőig. (A mérésvezető nem oldja fel a hibát, csak a létéről informál.) A határidő után beérkező jegyzőkönyvek maximális értéke csökken.
Az elérhető pontszámnak (6 + érdemjegy*2) nap felezési ideje van. Részletes értékek: itt.

Gyakorlati jegy:
Gyakorlati jegyet az kaphat, aki mind az öt mérést elvégezte, és elfogadott jegyőkönyet ír róluk. A nem elfogadott jegyzőköny esetén gyakjegy UV az érdemjegy, és a nem elfogadott mérést pótméréssel pótolni kell. A mérési jegyzőkönyvek érdemjegyeinek és a belépő zárthelyik eredményeinek súlyozatlan átlaga alapján számolt jegy.

A jegyzőkönyv formai kérdései:
A mérési jegyzőkönyvekben nem szabad a mérésleírás egyes részeit újra beírni. A saját mérési feladatokat kell megjelölni egyénre szabottan, a mérési eredményeket pontosan meg kell határozni, a hozzá tartozó megfelelő hibaszámítással, valamint a mérés elvégzésének aktuális menetét le kell írni úgy, hogy bárki meg tudja ismételni azt (mintaszámokkal, mérési időkkel). A jegyzőkönybe gondolatokat, indoklásokat (!!) kell leírni, azaz, hogy valamit miért éppen így számolunk ki, vagy miért éppen így mértük le. A számolások eredményeinél adódó mennyiségeknek a számérték mellett a mértékegységeket minden esetben fel kell tüntetni. A mértékegység nélküli eredmény nem elfogadható. Ez esetben a jegyzőkönyv nem elfogadott lesz. A nem megindokolt összefüggések a jegyzőkönyv érdemjegyét csökkentik. A kiértékelés egyes lépéseinek indoklását szövegesen bőven ki kell fejteni.
Grafikonokat hasznos rajzolni, és ezeket mindig meg kell magyarázni: Mi van a tengelyeken, és mi következik az ábrából, ill. az hogyan magyarázható. A mérésekhez az egyoldalas kinyomtatott címlapot (előlapot) mindig el kell vinni, tehát a mérés előtt otthon ki kell nyomtatni. Erre kerül rá az aznapi mérési feladat és a zárthelyik eredményei. A címlap a mérés végévela mérésvezetőnél marad. A jegyzőkönyvhöz a mérés során lemért adatokat is csatolni kell, ha kell, kinyomtatva vagy szkennelve.

A jegyzőkönyvek címlapja: itt
Minden mérés megkezdéséhez kinyomtatva és kitöltve el kell vinni!


Radiation Physics Laboratory

Practical Information 2018

1. CSE Cherenkov-radiation
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 4., Lab# 18., page 177.:
here,
Lab teacher: Sveiczer András, andras.sveiczergmail.com
Room location: North Building, Ground Floor, F35/A

2.PET Pozitron radiation and annihilation tomography
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 3., Lab# 16., page 155.: here,
Lab teacher: Kincses Dániel, kincsesttk.elte.hu
Room location: North Building, Basement, -1.111

3.REX Radon exhalation
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 4., Lab# 21., page 199.: here,
Lab teacher: Daróczi Henriett, daroczi.henriettgmail.com
Room location: North Building, Basement, P22

4.NKO Solar air heat collector
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 2., Lab# 8., page 73.: here,
Lab teacher: Attila Machon, machonelte.hu
Room location: North Building, Ground Floor, 0.116

5.RAD Radon concentration in water
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 4., Lab# 20., page 192.: here,
Lab teacher: Ákos Horváth, akosludens.elte.hu
Room location: North Building, Ground Floor, F35/A

6.KOZ Cosmic rays
Description: here,
Lab teacher: András Sveiczer, andras.sveiczergmail.com
Room location: North Building, Ground Floor, F35/A


7.TAU Gamma-spectroscopy
Description: Environmental Physics Methods Laboratory Textbook, Chapter 3., Lab# 15., page 144.: here,
Lab teacher: Lökös Sándor, lokos.sandorgmail.com
Room location: North Building, Basement, P13


Timetable

Cover sheet of the report

Results

International students completed laboratory classes at the Nuclear and Environmental Physics Laboratories since 2008: list.

 


 
ELTE Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Email: akosludens.elte.hu