Atom- és kvantumfizika

A tárgy elvégzésének feltételei

A szorgalmi időszak végén írt írásbeli zárhelyi dolgozat alapján az elért eredménytől függően lehet érdemjegyet szerezni. Erre két alkalommal nyílik lehetőség, decemberben és január elején. Aki nem vesz részt egyik írásbeli vizsgán sem, az az adott félévben nem szerezhet jegyet. Aki az írásbelin kb. 10-15% alatti eredményt ér el, az egyest kap, és a vizsgaidőszak utolsó hetében utóvizsgán szerezhet jegyet. Aki ennél jobb eredményt ér el, de nem éri el a kettes határát, az valamelyik szóbeli vizsgaalkalmon szerezhet jegyet. Aki eléri a kettes (vagy valamelyik jobb jegy) határát, az is javíthat valamelyik szóbelin, de ronthat is.
Az írásbeli vizsgán való részvételhez érvényes (beírt) gyakorlati jegyre van szükség. Ezt a félév során a gyakorlaton írt két zárthelyi dolgozattal lehet megszerezni.
Atom- és kvantumfizika