Atom- és kvantumfizika

A tárgy elvégzésének feltételei

A szorgalmi időszak végén írt írásbeli zárhelyi dolgozat alapján az elért eredménytől függően lehet megajánlott érdemjegyet szerezni.
Aki az írásbelin egyest szerzett, az szóbeli vizsgát köteles tenni.
Aki legalább kettest szerzett, az megajánlott jegyet kap. Ezt szóbeli vizsga során lehet javítani (itt azonban az írásbeli eredményénél rosszabb jegyet is lehet szerezni).
Aki nem vesz részt az írásbeli vizsgán, vagy ott egy egészen minimális pontszámot (kb. 10%-ot) sem ér el, annak pótlólagos írásbeli dolgozatot kell írnia. Akinek ez sem sikerül legalább 10%-osra, az írásban utóvizsgázhat.
Az írásbeli vizsgán való részvételhez érvényes (beírt) gyakorlati jegyre van szükség. Ezt a félév során a gyakorlaton írt két zárthelyi dolgozattal lehet megszerezni.
Atom- és kvantumfizika