Atom- és kvantumfizika

A tárgy elvégzésének feltételei

Szabályok a 2020/21-es tanévtől

Tehát a megajánlott jegy és a szóbeli fakultatív; a lényeg, hogy két írásbeli lesz, a kettőből az egyiket kell megírni, majd aki egyest kapott, az a vizsgaidőszak végi (írásbeli) UV-n javíthat. (Ezeken felül plusz lehetőség közben a szóbeli javítás is, ahol tételhúzás van.)


Szabályok 2020 előtt

Az alábbiak a tárgy elődjére vonatkoznak!
Az órai feladatok megoldásáért, illetve otthoni szorgalmi feladatok megoldásáért is lehet pontokat szerezni. Aki elegendően sok pontot szerez, az vizsga nélkül is megajánlott jegyet kaphat, legfeljebb négyest. Az ötös jegyet a vizsgán lehet megszerezni.

A szorgalmi időszak végén írt írásbeli zárhelyi dolgozat alapján az elért eredménytől függően lehet érdemjegyet szerezni. Erre két alkalommal nyílik lehetőség, decemberben és január elején. Aki nem vesz részt egyik írásbeli vizsgán sem, az az adott félévben nem szerezhet jegyet. Aki az írásbelin kb. 10-15% alatti eredményt ér el, az egyest kap, és a vizsgaidőszak utolsó hetében utóvizsgán szerezhet jegyet. Aki ennél jobb eredményt ér el, de nem éri el a kettes határát, az valamelyik szóbeli vizsgaalkalmon szerezhet jegyet. Aki eléri a kettes (vagy valamelyik jobb jegy) határát, az is javíthat valamelyik szóbelin, de ronthat is.

Az írásbeli vizsgán való részvételhez érvényes (beírt) gyakorlati jegyre van szükség. Ezt a félév során a gyakorlaton írt két zárthelyi dolgozattal lehet megszerezni.
Atom- és kvantumfizika