Környezetfizikai Módszerek Laboratóriumi Gyakorlat
III. éves környezettudományi szakos hallgatóknak


Főoldal

Tudnivalók a mérésekről

Mérésleírások

Csoportbeosztás
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020


EredményekNukleáris alapok
[html] [word] [pdf]

Tudnivalók a mérésekről 2020

A méréseken azok vehetnek részt akik:

- A Környezetfizika laboratóriumi gyakorlatot (III. év 1. félév) sikeresen teljesítették.
- A félév elején a felkészítő előadást meghallgatják, és ezt aláírásukkal tanúsítják.
- A mérésre felkészülnek az weben elérhető mérésleírásból, és a mérés elején sikeresen teljesítik a belépő zárthelyit. A belépő zárthelyi 6 kérdést tartalmaz, amelyből 50%-ot helyesen meg kell oldani.
A belépő zárthelyik értékelése (pont): 3,0 - 3,4 elégséges (2), 3,5 kétharmad, 3,6 - 4,4 közepes (3), 4,5 háromnegyed, 4,6 - 5,4 jó (4), 5,5 négyötöd, 5,6 felett jeles (5)


Mérések lebonyolítása

Egy mérési csoport maximális létszáma HÁROM fő lehet csak! Ezt pótmérés esetén is be kell tartani.

Kezdés
A mérések 2020 tavaszán csütörtökön 08:00-kor kezdődnek, kivétel az NAA mérések. Ezek időpontját később közöljük, és Csillebércen, az MTA EK intézetben lesznek (www.energia.mta.hu/hu/content/kapcsolat). Ez őrzött objektum, beléptetés a kapuban a mérőcsoport tagjainak egyszerre történik, és előre bizonyos személyes adatokat el kell majd kérnem az azonosításhoz.

Belépő zárthelyi
A mérések belépő zárthelyivel kezdődnek (15 perc), kivéve az NAA mérések. Az NAA mérés előtt nincs zárthelyi, itt a nukleáris alapok zárthelyi eredménye számít belépő zárthelyinek, amit a félév első néhány hetében hétfőn délelőtt kell megírni a csoportbeosztás oldalon kihirdetett időpontok valamelyikén.

Jegyzőkönyv tartalma
Minden diák saját jegyzőkönyvet készít! A mérésvezető által meghatározott személyre szabott feladatokat kell elvégezni. A jegyzőkönyvön azonban mérőtársainak nevei, a mérés neve és dátuma is szerepelnek.

A mérés során a mérési elrendezést, a mérési eredményeket jegyzetelni kell, a mérések során született és az eredményeket tartalmazó nyomtatott anyagokat a jegyzőkönyvben szkennelve vagy lefényképezve szerepeltetni kell.
A mérésről tehát jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet úgy kell megírni, hogy ez alapján a mérés megismételhető legyen! A mérésleírásban leírtakat NEM szabad még egyszer leírni a jegyzőkönyvbe is. A számolási eredményeket azonban szövegesen mindig indokolni kell! A bemutatott ábrákat értelmezni (tengelyek, mi van rajta), leírni (mi látszik) és diszkutálni kell (mi következik belőle). A jegyzőkönyvben az eredmények kiszámolásának logikáját, a mértékegységeket és a mért és számolt értékek bizonytalanságát részletesen ki kell fejteni. A mértékegységek nélkül közölt eredmények súlyos hibának számítanak, amiért elégtelen osztályzat jár az adott mérésre. Ha az eredmény számszerű, mindig ellenőrizzük józan ésszel, hogy reális-e! Elégtelen jár az olyan eredményekért, amiről ordít, hogy lehetetlenek: pl. egy maroknyi minta 3 tonna uránt tartalmaz, a radontartalom a minta 150 százaléka, a vezetékben tízmilliárd amper folyik, a minta tömege 1022 gramm, a mintában 10-22 darab atom van. A mérési adatok általában nem nagyon pontosak, ezért ne adjuk meg őket nyolc tizedesjegyre. A tizedesjegyek számát mindig igazítsuk nagyjából a mérési pontossághoz, és a mérési bizonytalanságot csak 2-3 értékes jegyre adjuk meg. Tehát értelmetlen 12,36386±4,745425 kg-ot írni, helyesen 12,4±4,7 kg. Ugyanígy hiba túlzottan kerekíteni. Tehát helytelen a 0,01±0,0035 kg eredmény, helyesen (pl.) 0,0175±0,0035 kg.

Jegyzőkönyv beadása
A jegyzőkönyv elkészítésére 2 hét áll rendelkezésre. Javasolt azonban a mérés után egyből elkezdeni a mérés kiértékelését, és még akár aznap, vagy a mérés utáni héten a mérés időpontjában kidolgozni a jegyzőkönyvet. A beadási határidő a mérés után 14 nappal reggel 8:00-kor van. A jegyzőkönveket elektronikusan kell beadni a mérésvezető email-címére címezve, pdf formátumban! Ha a pdf formátum gondot okoz, a doc(x) formátum is elfogadható. A jegyzőkönyv tartalmazza a kiosztott egyéni mérési feladatokat, a mérési adatok helyszíni felvételét, vagy beszkennelt változatát mutató fényképet is.

Késés esetén a jegyzőkönyv értéke csökken. Az elérhető pontszámnak (6 + érdemjegy*2) nap felezési ideje van. Ha színvonalasabb egy jegyzőkönyv, akkor tehát lassabban veszít az értékéből, viszont mindig exponenciálisan csökken az értéke az eltelt munkanapok számával (hétvége, tanítási szüneti napok, ünnepek ebbe nem számítanak bele). Emiatt már egy nap késés is számít. Részletes értékek: itt. Azaz 16 nap késés esetén az ötös jegyzőkönyv értéke 2/3.

Sikertelen próbálkozások
Sikertelen belépő zárthelyi esetén pótzárthelyit kell írni egy későbbi, külön megbeszélt időpontban. Az első pótzárthelyin a jegyből egy jegy levonást kell alkalmazni, a második pótzárthelyin (ugyanabból a mérésből) már két jegy levonás van. Ezen levonások után kell a kettes érdemjegyet elérni a mérés megkezdéséhez. Harmadik pótzárthelyi nincs. Egy mérésből három sikertelen belépő zárthelyi elégtelen félévi jegyet eredményez. Ezt gyakorlati jegy UV-val lehet javítani, és másik mérést elvégezni helyette, amire szintén a fenti szabályok érvényesek.

Sikeres pótzárthelyi esetén a mérést a pót-időpontban lehet elvégezni, de ezen is csak maximum három fő vehet részt.

Azon diákok esetén, akiknek jegyzőkönyvét "igazolhatóan másolt"-nak nyilvánítja a javító, a jegyzőkönyv eredménye javíthatalan elégtelen (1). Ezután UV jegyet lehet szerezni egy pótmérés segítségével.

Gyakorlati jegy feltételei

Gyakorlati jegyet az kaphat, aki 5 mérési jegyzőkönyvre (a késések levonása előtti állapotban) legalább elégséges jegyet megszerez. Elégtelen jegyzőkönyv UV-t és pótmérést mérést von maga után. A gyakorlati jegy a belépő zárthelyik és a jegyzőkönyvre kapott jegyek átlagpontszámából ponthatárok alkalmazásával születik meg.

  Laborvezető: Veres Gábor, ELTE Atomfizikai Tanszék
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Email: vgludens.elte.hu