XIV. Magfizikus Találkozó

Jávorkút, Bükk, 2009. szeptember 3-4.

főoldal | információk | körlevelek | jelentkezés | program | résztvevők
Szerda
szeptember 2.


Érkezés, kirándulás

17:00 - 21:00 Közös Szalonnasütés


Csütörtök
szeptember 3.


9.00 – 9.15
Belgya Tamás (MTA IKI)
Nukleáris analitikai, magfizikai és alkalmazott magfizikai kutatások az IKI-NKO-án

9.15 – 9.30
Kis Zoltán (MTA IKI)
Prompt-gamma aktivációs leképezés, egy új technika az elemi összetétel térbeli meghatározására

9.30 – 9.45
Gál Gabriella (MTA Atomki)
Nagyfelbontású komplex analitikai vizsgálatok magfizikai módszerekre alapozva

9.45–10.10 Diszkusszió az előadókkal és szünet

10.10 – 10.25
Dombrádi Zsolt (MTA Atomki)
Ganil 2015: a Spiral2 projekt

10.25 – 10.40
Horváth Ákos (ELTE)
A michigani FRIB radioaktív nyaláb gyorsító kutatási tervei

10.40 – 10.55
Elekes Zoltán (MTA Atomki)
Kísérleti eredmények és tervek a japán radioaktív ionnyalábgyárnál (RIKEN-RIBF)

10.55 – 11.10
Gyürky György (MTA Atomki)
Az asztrofizikai p-folyamat kísérleti vizsgálata

11.10 – 11.40 Diszkusszió az előadókkal és szünet

11.40 – 11.55
Krasznahorkay Attila (MTA Atomki)
Kísérleti magfizikai kutatások a FAIR gyorsítónál

11.55 – 12.10
Zétényi Miklós (MTA KFKI RMKI)
Közepes energiájú nehézion ütközések fizikája és a NICA gyorsító

12.10 – 12.25
Csörgő Tamás (MTA KFKI RMKI)
Legújabb eredmények a RHIC-gyorsítónál

12.25 – 12.40
Vértesi Róbert (MTA KFKI RMKI)
Az eta’ részecske tömegének szignifikáns közegbeli csökkenése s1/2NN=200 GeV-es Au+Au ütközésekben

12:40 – 13:00 Diszkusszió az előadókkal

13.00 – 14.30 Ebédszünet

14.30 – 14.45
Csanád Máté (ELTE)
Ultra-periférikus ütközések a RHIC gyorsítónál

14.45 – 15.00
Krajczár Krisztián (ELTE)
p+p ütközések vizsgálata az LHC CMS detektorral

15.00 – 15.15
Siklér Ferenc (MTA KFKI RMKI)
Pixel és csík szilíciumdetektorok hely- és energiamérésének optimalizálása

15.15 – 15.30
Nagy Máté Ferenc (MTA KFKI RMKI)
GRID-alkalmazások az LHC ALICE kísérletben

15.30 – 16.00 Diszkusszió az előadókkal és szünet

16.00 – 16.15
Lévai Péter (MTA KFKI RMKI)
Az LHC ALICE kísérlet indulása, a kozmikus tesztek eredményei

16.15 – 16.30
Boldizsár László (MTA KFKI RMKI)
Az LHC ALICE HMPID detektor várható eredményei

16.30 – 16.45
Hamar Gergely (MTA KFKI RMKI)
Vastag GEM alapú trigger detector fejlesztése az LHC ALICE együttműködés számára

16.45 – 17.00
Varga Dezső (ELTE/MTA KFKI RMKI)
A CERN RD51 Mikrostruktúrális Gázdetektor-fejlesztő együttműködés

17:00 – 17:30 Diszkusszió az előadókkal

17.30 – 17.45
Fülöp Zsolt (MTA Atomki)
A NUPNET magfizikai koordinációs program

17.45 – 18.00
Nagy Dénes Lajos (MTA KFKI RMKI)
A NEKIFUT program --- magfizikus szemmel

18.00 – 18.15 Plenáris diszkusszió


19.00 Vacsora
Péntek
szeptember 4.


9.00 – 9.15
Cseh József (MTA Atomki)
Az atommagok alakfázisai és fázisátmenetei

9.15 – 9.30
Darai Judit (MTA Atomki)
Egy atommag megnyújtásának története

9.30 – 9.45
Tóth József (MTA Atomki)
Konverziós elektronok és a neutrinók

9:45 – 10.10 Diszkusszió az előadókkal és szünet

10.10 – 10.25
Lakosi László (MTA IKI)
Nukleáris anyagok (U, Pu) roncsolásmentes mennyiségi meghatározása a biztosítéki (safeguards) ellenőrzésben és ismeretlen (lefoglalt) anyagok vizsgálatában

10.25 – 10.40
Kasztovszky Zsolt (MTA IKI)
A prompt-gamma aktívációs analízis archeometriai alkalmazásai

10.40 – 10.55
Király Beáta (MTA Atomki)
Töltöttrészecske indukált magreakciók integrális hatáskereszmetszete

10.55 – 11.10
Tanczikó Ferenc (MTA KFKI RMKI)
A mágnesezettség irányának meghatározása elliptikusan poláros rezonáns fotonokkal

11.10 – 11.40 Diszkusszió az előadókkal és szünet

11.40 – 11.55
Barna Imre Ferenc (MTA KFKI AEKI)
Lökéshullámok folyékony fémekben gyors fázisátalakulás kiséretében

11.55 – 12.10
Ván Péter (MTA KFKI RMKI)
Relativisztikus termodinamika

12.10 – 12.25
Nagy Márton (MTA KFKI RMKI)
Hidrodinamikai eredmények a nehézion ütközésekben

12.25 – 12.40
Stuhl László (MTA AtomkiI)
Egy új részecske keresése az atommag femto laboratóriumában

12.40 – 13:00 Diszkusszió az előadókkal


13:00 – 14.30 Ebédszünet


14.30 – 14.45
Kuti István (MTA Atomki)
Királis magállapotok keresése az A~130 atommagokban

14.45 – 15.00
Kunné Sohler Dóra (MTA Atomki)
Háromtengelyű deformáció és kiralitás az A~100 magtartományban

15.00 – 15.15
Salamon Péter (MTA Atomki)
Héjkorrekció számítás véges hatótávolságú súlyfüggvénnyel

15.15 – 15.30
Kálvin Sándor (MTA KFKI RMKI)
Mérések értelmezése Bayes módszerrel

15.30 – 16.00 Diszkusszió az előadókkal és szünet


16.00 – 16.15
Wolf György (MTA KFKI RMKI)
Újdonságok a GSI/FAIR gyorsítónál

16.15 – 16.30
Vesztergombi György (MTA KFKI RMKI)
Újdonságok az NA61/SHINE kísérletnél és a CERN-ben

16.30 – 16.45
Barnaföldi Gergely Gábor (MTA KFKI RMKI)
Fragmentáció vs. nem-extenzív termodinamika

16.45 – 17.00
Ürmössy Károly (MTA KFKI RMKI)
Koaleszcencia es nem-extenzív eloszlások

17.00 – 17.15
Lukács Béla (MTA KFKI RMKI)
A neutroncsillagok kutatásának legújabb eredményei

17:15 – 17:40 Diszkusszió az előadókkal

18.00 Vacsora

Hazautazás szombaton délelőtt