Kalibrációs faktor kiszámítása legutóbb 2017. 12. 11.-n, 10:47-kor frissült; ma 06.21. van, csütörtök   Valid HTML  Valid CSS3 

Kalibrációs faktor kiszámítása

A kalibráció célja

Kalibrációról akkor beszélünk, ha az általunk használt MÉV-analizátor ( NC-483 + ND-498) - mérési eredményét összevetjük egy hitelesnek tartott berendezés által mutatott értékkel. Az hitelesítésre igénybevett Miniray-t a jogszabálynak megfelelő időközökben (jelenleg két évenként) kötelező hitelesíttetni. Ekkor a kijelölt hatóság - persze megfelelő vizsgálatok után - garantálja, hogy a mutatott érték megbízható (pontosabban "használható joghatással járó mérésre").

A probléma onnan adódik, hogy a méréshez használt műszer a mérés végén beütésszámot ad meg, a hiteles műszerünk [µSv/h]-ban mér, de a minket igazán érdeklő adatot - a dózisteljesítményt - [nSv/h]-ban célszerű megadni. A cél az, hogy legyen egy eljárás, - a kalibrációs faktorral való szorzás - aminek a végén a "vasaló" által mutatott értéket nSv/h egységben kapjuk meg.
Ha a magyarországi átlagos éves, háttérsugárzásból adódó, 2,5 mSv-es dózist átszámoljuk, akkor ~300 nSv/h-s dózisteljesítményt kapunk. Ennek a kétharmada a levegőben lévő Ra222-ből adódik és alfa-részecskék közvetítik. Ez persze a részecskék néhány cm-es hatótávolsága miatt nem ér el minket, így adódik a ~100 nSv/h-s dózisteljesítmény. Ez összhangban van az országos értékekkel. (Az is látható, hogy ez az adat jelentősen változik a hely függvényében.)

Pontosság

A kalibrálandó műszer ( NC-483 + ND-498) beütésszámban megjelenő végeredménye statisztikai bizonytalansággal terhelt. A szórás ebben az esetben a beütésszám gyökével arányos. Ebből adódik, hogy ha 10 000 beütésünk van, akkor az százalékos pontosságú eredményt ad (a tízezer négyzetgyöke száz). Ha csak száz eseményünk van, annak a pontossága már csak 10%-os. Jelen esetben a kettő között vagyunk, egy perc alatt ~1000 beütést ad a "vasaló". Ezért tíz percig gyűjtjük a beütéseket, így lesz néhány százalék pontos az eredményünk: pl. 1234 ± 36 beütés.
Ha az Ásványtár dózisteljesítményének mérése közben más mérési időt használunk, azt természetesen figyelembe kell venni. Egy perces méréseket feltételezve az előzőből így lesz 123 ± 4 beütés.

A hitelesítési alapul vett Miniray-t félpercenként leolvasva a húsz adat szórása meghatározható. A műszer kisméretű GM-csöve miatt ez pl: 93 ± 43 nSv/h. Ugyanez az FH-40-es műszerrel 94,4 ± 8,8 nSv/h.

Kalibrálás

Ha időben állandó a dózisteljesítmény, akkor a beütésszám egyenesen arányos az idővel. Ha a mérés során 1525 beütést kaptunk, akkor a megfelelő mennyiségek:

kalibrálandó műszer
[beütés/perc]
hiteles berendezés
[nSv/h]
12393
1526x

Feltételezve, hogy "egyenes arányosság esetén a megfelelő mennyiségek hányadosa állandó", az x/1526 = 93 nSv/h/123 egyenletet kapjuk. Ezt megfelelően rendezve adódik, hogy

x=1526 * 93/123 [nSv/h].

Itt az x a keresett dózisteljesítmény érték, 1526 a beütések száma és 93/123 nSv/h a kalibrációs faktor.

Ha a MÉV analizátorral ( NC-483 + ND-498) egy perc alatt mért, (vagy arra normált) beütések számát megszorozzuk a kalibrációs faktorral, akkor kapjuk meg az adott helyen a dózisteljesítményt....