Vizek radontartalmának mérése, TriCarb 1000 TR


Mérések TriCarb 1000 TR folyadékszintillációs spektrométerrel az ELTE Atomfizikai Tanszékén


Segédanyagok a mérésekhez:

1. A mérés elve [pdf]

2. A mintavétel [pdf]

3. Mintavételi és mérési jegyzőkönyv [doc]

4. Kiértékelő XLS fájl [xls]kell kell kell kell

Kutatási eredmények szakdolgozatokban és TDK-munkákban, melyekben a műszerrel mért eredmények is előfordulnak
(sokszor nem a legfontosabb elemként)

Velencei-hegység | Soproni-hegység | Balaton-felvidék | Budai termálvizek | Mecsek | Pilis, Börzsöny | települések felmérése | Nógrád megye |

Velencei hegység forrásai
Halász István, szakdolgozat, fizika-matematika-irodalom-tanár, 1999, (ttv. Deák Ferenc)
A Velencei-hegység természetes vizeinek magas szintű aktivitása és annak eredete [dolgozat]

Stumphauzer Laura, Nyerki Emil , Kutató Diák dolgozat, 11. és 10. évfolyamos középiskolai diákok, Lánczos Kornél Gimnázium, Székesfehérvár, (témavezető: Dr. Ujvári Sándor)
A Velencei-hegység vizeinek radontartalmának mérése

Soproni-hegység forrásai és Soproni kútvizek
Aros Gabriella, szakdolgozat, matematika-fizika-tanár, 2003
Természetes radioaktivitás vizsgálata a Soproni-hegységben [dolgozat]

Freiler Ágnes, TDK, környezettan BSc. szakos, 2009
A Soproni Csalóka-forrás magas radontartalma eredetének vizsgálata [szakdolgozat] [tdk]

Balaton-felvidék forrásai
Burján Anita, szakdolgozat, kémia-fizika-tanár, 2003
Nyugat-magyarországi felszín alatti vizek radioaktivitásának vizsgálata [dolgozat]

Ádány Tímea, szakdolgozat, matematika-fizika-tanár, 2005 (ttv. Mádlné Dr. Szőnyi Judit)
Felszín alatti vizek radontartalma és a földtani szerkezet összefüggéseinek vizsgálata a Balaton északi partján [dolgozat]

Boráros Viola, szakdolgozat, biológia-környezettan-tanár, 2006
A permi vörös homokkő radonkibocsátásának vizsgálata a Balaton-felvidéken [dolgozat]

Budapesti termálvizek
Várhalmi Márta, szakdolgozat, földrajz-környezettan-tanár, 2004
A budapesti termálvizek radontartalmának vizsgálata (Gellérthegy) [dolgozat]

Palotai Márton, TDK, geológus szakos, 2004 (ttv. Mádlné Dr. Szőnyi Judit)
A Gellért-hegy és a Lukács-fürdő vizeinek radon- és rádiumtartalma, eredetének lehetséges forrásai [dolgozat]

Fekete József, szakdolgozat, geológus hallgató, 2006 (témavezető Mádlné Szőnyi Judit)
A radon eredetének vizsgálata a Gellért-hegy Rákóczi-forráscsoportján

Lőbb Henriett, Resch Anita, TDK, III. környezettudomány szakosok, 2006
A radonkoncentráció időbeli változásának vizsgálata a Rudas-fürdő forrásvizeiben [dolgozat]

Vojnits Anna, szakdolgozat, geológus hallgató, 2008 (témavezető Mádlné Szőnyi Judit)
A radon eredetének és felszín alatti vizek keveredésének vizsgálata a Gellérthegy környezetében

Resch Anita, szakdolgozat, környezettudomány szakos, 2009
A gellérthegyi radonanomália vizsgálata [dolgozat]

Erőss Anita, Ph.D. dolgozat az ELTE Általános és Környezetföldtani Tanszékén, témavezető Mádlné Szőnyi Judit
Characterization of fluids and evaluation of their effects on karst development at the Rózsadomb and Gellért Hill, Buda Thermal Karst, Hungary

Freiler Ágnes, TDK, II. környezettudomány MSc. szakos, 2010 (ttv. Erőss Anita)
A természetes radioaktivitás vizsgálata a Rudas-fürdő Török-forrásában [dolgozat]

Erhardt Ildikó, Ötvös Viktória , TDK, II. Geológus MSc. szakos hallgatók, 2011 (ttv. Erőss Anita, Mádlné Szőnyi Judit)
Meteorikus fluidum hozzájárulás vizsgálata a Gellért-hegy környezetében megcsapolódó vizekben [dolgozat]

Magyar Zsuzsanna, szakdolgozat, környezettudomány MSc. szakos, 2014
A Budapesti termálvizek urán-, rádium- és radontartalmának időfüggése [dolgozat]

Kurcz Regina, szakdolgozat, környezettudomány MSc. szakos, 2014 (ttv. Erőss Anita)
Radionuklidok a Budai-hegység északi részének felszín alatti vizeiben [dolgozat]

Mecsek forrásai és kútvizei
Bede Brigitta, szakdolgozat, matematika-fizika-tanár, 2005 (ttv. Mádlné Szőnyi Judit)
A Baranya megyei felszín alatti vizek radontartalmának feltérképezése [dolgozat]

Nagy Hedvig Éva, TDK, III. környezettudomány szakos, 2006
Természetes radioaktivitás vizsgálata Kővágószőlősön [dolgozat]

Pilis, Börzsöny
Kiss Rózsa, szakdolgozat, matematika-fizika-tanár, 1998
Talajvizek radonkoncentrációjának mérése és környezeti hatásainak tanulmányozása

Bene Alexandra, szakdolgozat, környezettudomány MSc. szakos, 2011
A felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata a Visegrádi-hegységben és a Börzsönyben [dolgozat]

Települések radonpotenciálja vizek alapján
Tab
Horváth Ferenc, szakdolgozat, fizika-tanár, 1999,
Felszín alatti vizek radioaktivitásának vizsgálata a Dél-Dunántúlon

Budaörs, Kondoros
Orbán Ildikó, szakdolgozat, földrajz-környezettan-tanár, 2008
Felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Békés és Pest megyékben [dolgozat]

Isaszeg
Klincsek Krisztina, szakdolgozat, környezettudomány szakos, 2011
Felszín alatti vizek radontartalmának vizsgálata Isaszeg területén [dolgozat]

Nógrád megye
Világosi Zoltán, szakdolgozat, környezettan BSc. szakos, 2010
Szilváskő környékének természetes radioaktivitásának vizsgálata [dolgozat]


Publikációk

Mádlné Szőnyi Judittal és Erős Anitával (ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani Tanszék) kollaborációban (OTKA NK 101356 Kutatási Projekt):

A budapesti Gellért- és a József-hegy felszín alatti vizeiben mért radon- és rádiumtartalom lehetséges forrásai
Palotai Márton, Mádlné Szőnyi Judit, Horváth Ákos
Általános Földtani Szemle 29 (2005) 25-40. oldal

Radionuclides as natural tracers for the characterization of fluids in regional discharge areas, Buda Thermal Karst, Hungary
A. Erőss, J. Mádl-Szőnyi, H. Surbeck, Á. Horváth, N. Goldscheider, A.É. Csoma
Journal of Hydrology, Volumes 426-427, (2012), Pages 124-137 [online]