Korszerű vizsgálati módszerek laboratórium

Szabályok

Általános információk

A Korszerű Vizsgálati Módszerek Laboratórium gyakorlatait két tanszék szervezi: az Anyagfizikai Tanszék és az Atomfizikai Tanszék. A mérések helye és a mérést vezető oktatók adatai a "Mérések" enüpontban találhatóak. A mérései leírásai ugyaninnen letölthetőek.

A szemeszter során minden hallgatónak 10 mérést kell elvégeznie. Ez azt jelenti, hogy 10 mérésgyakorlaton részt kell venni, és 10 értékelhető (elégtelennél jobb érdemjeggyel értékelt) jegyzőkönyvet kell benyújtani.

A méréseket három főből álló hallgatói csoportokban végzik. Jegyzőkönyvet azonban mindenki önállóan készít, azonos adatok esetén is. A jegyzőkönyvek másolása valamennyi fél számára elégtelen érdemjegyet eredményez.

A laborgyakorlatokról csak nagyon indokolt esetben (betegség) lehet hiányozni, és a hiányzást igazolni kell. Pótmérésre a félév végén csak egy lehetőség van!

A félév első óráján megbeszélést tartunk, ahol megalakítjuk a háromfős csoportokat, továbbá tűz-, sugár- és balesetvédelmi elődásra kerül sor. Ezen az alkalmon kötelező a megjelenés.

A mérések ideje és helye

A gyakorlat 10 héten át heti 4 órás mérési gyakorlatból áll. Ennek megfelelően 10 mérést kell a félév során elvégezni. Hiányzás vagy sikertelen beugró ZH esetén pótmérést kell végezni, erre a félév végén kerülhet sor. Mérőhármasok vagy mérőpárok végzik a méréseket a "Beosztás" link által mutatott beosztásban. A mérések helye és az oktatók elérhetőségei a "Mérések" alatti listában találhatók meg.

Jegyzőkönyvek

Minden mérésnél jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek elvárt formájáról és tartalmáról az adott mérés vezetőjénél kell érdeklődni. Mindenki (akár mérőtársaival azonos, akár személyre szabott feladatot kapott) külön jegyzőkönyvet adjon be. Egymástól (vagy máshonnan) másolni nem elfogadott. A jegyzőkönyv borító oldala kötelezően tartalmazza a mérés elnevezését, a mérő nevét és szakját, a laborvezető nevét, és a mérés illetve a beadás dátumát.

A jegyzőkönyvek beadási határideje a mérési alkalomtól számítva két hét. A jegyzőkönyveket a határidőig az adott mérés aktuális vezetőjének kell beadni írásban vagy elektronikus formában (megegyezés szerint). A késésért heti fél jegy levonás jár. Igény esetén a mérésvezető egyedileg megteheti, hogy a jegyzőkönyv vázlatát benyújtás előtt véleményezi. A végső, benyújtott jegyzőkönyvet ebben az esetben is a mérés után két héttel kell leadni. A leadott és osztályzott jegyzőkönyvet utólag javítani nem lehet.

A jegyzőkönyv tartalmát a mérés és a kiértékelés elvégzésének aktuális menetének leírása adja. Ezt úgy kell megtenni, hogy a jegyzőkönyv alapján bárki meg tudja ismételni a mérést. A jegyzőkönyvbe gondolatokat, indoklásokat is kell írni, azaz, hogy valamit miért éppen így számolunk ki, vagy miért éppen így mértük le. A mérések és az ezek alapján elvégzett számolások eredményeinél a számérték mellett a mértékegységeket és a mérési bizonytalanságot is fel kell tüntetni. A mértékegység vagy mérési hiba nélküli eredmény nem elfogadható. Ez esetben a jegyzőkönyv sem elfogadható. A nem megindokolt összefüggések a jegyzőkönyv érdemjegyét csökkentik. A kiértékelés egyes lépéseinek indoklását szövegesen ki kell fejteni. Grafikonokat is hasznos rajzolni, és ezeket mindig meg kell magyarázni: mi van a tengelyeken, és mi következik az ábrából, ill. az hogyan magyarázható. Az ábrákat számozással kell ellátni, és a szövegben ezzel a számmal kell hivatkozni az ábrára.

Osztályozás

A laborgyakorlatok előtt a hallgatók rövid zárthelyit írnak. Amennyiben a zárthelyi alapján az derül ki, hogy felkészületlen a hallgató, akkor ez alkalommal a mérést nem végezheti el. Természetesen az elmaradt mérést pótolni kell.

A zárthelyi osztályzata beleszámít az év végi jegybe. A jegyzőkönyv leadás késések minden megkezdett két hét késés esetén egy jeggyel ront az érdemjegyen. Az érdemjegy (J) tehát a zárthelyi jegyből (ZH), a jegyzőkönyvre adott jegyből (JK) és a késés utáni levonásból (heti fél jegy, KS/2) az alábbi képlet alapján számolandó:

J = 0,2 x ZH + 0,8 x (JK - KS/2), ha JK > 1, de J = 1 ha JK = 1.Korszerű vizsgálati módszerek laboratórium