Modern fizika "közérthetően"

Felhívás

A "Modern fizika közérthetően" című, ff1c9a93 kódú speciális előadásomra várom természettudományos érdeklődésű hallgatók jelentkezését. Az anyag NEM fizikus hallgatók számára optimalizált, de esetleg alacsonyabb éveseknek még lehet benne újdonság. A cél az, hogy a tudományos ismeretterjesztés szintjén (azaz matematikai levezetések és bonyolultabb fogalmak használata nélkül) megismerkedjen a hallgatóság az utóbbi 100-150 év fizikájával. Az anyag megértéséhez alapfokú fizikai ismeretekre és természettudományos szemléletre, továbbá a gondolkodásra való hajlandóságra van szükség.

Tananyag

A kurzushoz kapcsolódó jegyzet címe "Bevezetés a klasszikus és a modern fizikába" (Eötvös Kiadó, 2018.) elérhető az ELTE Readerrel. A könyv 7-9. fejezetei felelnek meg jelen kurzus anyagának, illetve a 6. fejezet is egyfajta rövid összefoglalót ad a félévhez. Ezen felül Richard Feynman, Roger Penrose, Stephen Hawking vagy Steven Weinberg ismeretterjesztő könyveit ajánlom az érdeklődők figyelmébe (néhány cím: Hat könnyed előadás, Hat majdnem könnyű előadás, Az idő rövid története, Az első három perc, A császár új elméje, A tér és az idő természete). A részecskefizika fejezethez kapcsolódóan ezen felül ajánlom a honlapomon elérhető és itt is hivatkozott ismeretterjesztő előadást, illetve ennek egy videófelvételét.

Az év végi (utolsó órán tartandó) feleletválasztós ZH-hoz példakérdések itt találhatóak:
atomfizika.elte.hu/modfiz/kerdesek

Általános tematika

A speciális relativitáselmélet és a téridő

Általános relativitáselmélet: görbült téridő, fekete lyukak és kozmológia

Atomfizikai bevezető

Részecskék és hullámok: a kvantumfizika elemei

Magfizika

Részecskefizika

A megértést segítő videók

Órarendi beosztás, helyszín

A 2019/20-as tanévben az óra péntekenként délután kettőtől négyig tartott, de a koronavírus miatt a félév második felében távoktatással zajlik.

A tananyag heti beosztása a 2019/20 tavaszi félévben

Az órához kapcsolódó egyetemi jegyzet egyes fejezeteit az alábbi menetrendnek megfelelően dolgozzuk/dolzozzátok fel.
Minden héten az óra időpontjában rendelkezésre állok, ha kérdéseitek vannak az adott anyagrészhez, de kérem, előzetesen jelezzétek ezt az igényt emailen.

Az online órákhoz kapcsolódó otthoni feladatok

Kétféle módon lehet az órákhoz kapcsolódó otthoni feladatokat elvégezni.
Aki minden nagy témakörhöz (7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2) két-két egyperces ismeretterjsztő videót elkészít, az kiválthatja a vizsgát ezzel, "megajánlott" ötöst kaphat így. Aki az ellenőrző feladatokra a választ kidolgozza (legalább témakörönként 5 feladathoz), és ezt valamilyen közzétehető dokumentum (lehetőleg nem kézírásos, szkennelt, de ha igen, akkor jól olvasható) formájában elküldi nekem, az ugyanígy kiválthatja a vizsgát.
Csanád Máté
2024. január 28.