Az ELTE Atomfizikai Tanszékének végzett mérések,
a szükséges műszerek,
beállítások

Oktatási és kutatási feladatok:

I.-II. környezettudományi és fizikus MSc. szakos hallgatók számára:
Sugárzások Fizikája Laboratóriumi Gyakorlatok (Radiation Physics Laboratory),

I.-II. fizikus MSc. szakos hallgatók számára:
Részecske-, mag- és asztrofizikai laboratórium,
Alkalmazott Fizikai Módszerek Laboratórium.

III. környezettan BSc. szakos hallgatók számára:
Környezetfizikai Laboratóriumi Gyakorlatok,
Környezetfizikai Módszerek Laboratórium.

Fizika, illetve matematika BSc-s hallgatók számára:
Modern fizika laboratóriumi gyakorlatok,
Korszerű Vizsgálati Módszerek Laboratórium,