Particle, Nuclear and Astrophysics Lab

Particle, Nuclear and Astrophysics LabSzabályok

Csoport- és mérésbeosztás

A félév első óráján megbeszélést tartunk, ahol megalakítjuk a háromfős csoportokat, és kiválasztjuk, hogy ki melyik mérést szeretné elvégezni. Ezen az első alkalmon kiemelten fontos a megjelenés.

A mérések ideje és helye

A gyakorlat 12 héten át heti 5 órás mérési gyakorlatból áll. 2018 tavaszán a hivatalos órarendi időpont erre keddenként 8-tól 13 óráig van biztosítva. Ettől a mérésvezetők és a hallgatók rugalmasságának függvényében, illetve Budapesten kívüli helyszínek esetén el lehet térni (pl. egy teljes hétvége, vagy két-három egymás utáni napon). Három mérést kell a félév során elvégezni, melyek (a lehetősegekhez képest) szabadon választhatók a félév kezdete előtt. A három mérés mindegyike 20 órás. Mérőhármasok vagy mérőpárok végzik a méréseket a "Csoportok" link által mutatott beosztásban. A mérések helye és az oktatók szobái a "Mérések" alatti listában találhatók meg.

Mivel sok esetben külső intézménybe kell kiutazni a méréshez, a szervezés könnyítése érdekében ilyenkor 3 alkalommal zajlik a mérés, akalmanként 7 órában. Ezért a labor napján az egész napot fenn kell tartani a labor számára az órarendben.

Kivételt jelent a piszkéstetői mérés, amely egy hétvégén zajlik, péntek délutántól vasárnap estig. További kivételek a debreceni Atommagkutató Intézet részecskegyorsítójánál végzett mérések, amelyek beosztását az ATOMKI kutatóival történő egyéni egyeztetés után kell megtenni. Itt lehetőség nyílhat az ATOMKI vendégházában történő elszállásolásra.

A mérések részletes időbeosztását (találkozó pontos ideje és pontos helye) a mérésvezetővel a mérés előtt kb. egy héttel mindenkinek egyénileg meg kell beszélnie. Ez azért is fontos, mert a KFKI, ATOMKI és a CSKI területére csak előzetesen kért engedéllyel lehet belépni.

Indokolt hiányzás (betegség) esetén a laborvezető és a mérésvezető azonnali (mielőbbi) értesítése szükséges! Pótmérésre csak nagyon korlátozott lehetőség lesz. Helyette a hiányzó esetleg otthoni (nehezebb) kiértékelési feladatot fog kapni. Indokolatlan hiányzások esetén a gyakorlati jegy megtagadható.

Jegyzőkönyvek

A jegyzőkönyvek beadási határideje minden mérésnél az utolsó mérési alkalomtól számítva két hét, a BME-n végzett laborok esetén egy hét.

A jegyzőkönyveket a határidőig az adott mérés aktuális vezetőjének kell beadni írásban (vagy megegyezés szerint elektronikus formában), és ezzel egyidőben a labor vezetőjének (Veres Gábor, vg at ludens.elte.hu) is el kell küldeni. A késésért heti fél jegy levonás jár.

A mérőcsoport tagjai külön és együtt is készíthetik a jegyzőkönyvüket aszerint, hogy az adott mérés vezetője hogyan kéri. Senki nem hivatkozhat azonban félév végén arra, hogy a mérőtársára volt bízva a jegyzőkönyv megírása, ami aztán nem történt meg az ő hibáján kívül! Akinek hiányzik valamelyik jegyzőkönyve, az nem kaphat félév végén jegyet, tekintet nélkül arra, hogy "kire bízta". Ezért is erősen javasolt önálló, egyéni jegyzőkönyvet beadni.

Igaz ugyan, hogy a félév során csak három jegyzőkönyvnek kell megszületnie, azonban a jegyzőkönyvnek tükröznie kell a méréssel töltött hosszú idő alatt megszerzett tapasztalatot, a mérés részletes kiértékelését, az eredmények értelmezését, MSc hallgatóhoz méltó módon. Különösen igaz ez akkor, ha a csoport egyetlen közös jegyzőkönyvet ad le. A jegyzőkönyv leadása előtt (lehetőleg még az utolsó mérési alkalommal személyesen) a mérésvezetővel általában kérhető konzultáció, illetve kérdések feltehetők e-mailben. A jegyzőkönyv leadása viszont egyúttal nyilatkozat is arról, hogy annak szerzője maximálisan megértette és kiértékelte a mérést, és jegyzőkönyve végleges, már nem tudna javítani rajta, és ennek megfelelően értékelhető a munkája. Nem kell a jegyzőkönyvbe bemásolni a mérésleírás részeit, sem pedig internetről letöltött más anyagokat lefordítani. Legjobb, ha a mérés valóságos felépítése, módszertana, eredményei és azok értékelése szerepelnek benne. Az egész jegyzőkönyv nagyjából egy egyszerűbb BSc diplomamunka rövidebb, tömörebb változata, a téma hosszas bevezetése nélkül. Ahol értelmes, ott ne feledkezzünk meg a korrekt hibaszámításról és a hibák feltüntetéséről.

Felkészülés

Minden mérésvezető biztosít felkészülési anyagot, amely sok esetben itt is megtalálható a "Mérések" menüpontban. Minden hallgató kötelessége a mérések előtt egy héttel jelezni a mérésvezetőnek e-mailben, hogy elolvasta az itt közzétett mérésleírást (ha van), és kérni tőle, hogy - szükség esetén - javasoljon további irodalmat a felkészüléshez. (Ha itt nem szerepel a mérésleírás, akkor szintén az adott mérésvezetőtől kell kérni.) Mivel a külső intézmények örömmel tesznek nekünk szívességet a mérésvezetéssel, kötelességünk alaposan és lelkiismeretesen felkészülni a mérésekre, és a jegyzőkönyveket igényesen elkészítve, idejében beadni.

A mérésleírásokban észrevett pontatlanságok megemlítését szívesen fogadjuk.Particle, Nuclear and Astrophysics Lab